Tag

tatu artistlər
Tatularla bağlı stiqmalar hələ 1950-ci illərdən başlayır. “Greasers” (red.1950 və 1960-cı illərin əvvəllərində əsasən fəhlə sinfindən və aşağı təbəqədən olan gənclərin yaratdığı submədəniyyət) ilə gələn motosikletlər, dağınıq saçlar və tatular hələ o zamandan üsyan əlaməti olaraq görülür, aşağı həyat statusu ilə əlaqələndirilirdi. Amma bu mövzuda neqativ əsaslı fikirlər qadınlar üzərinə daha çox yüklənərək özünü cəmiyyətin...

Mənim Yeni Tarix