Tag

təcavüz
“Təcavüz” sözü şəxsin başqası ilə zorla və/və ya onun razılığı olmadan cinsi əlaqəyə girməsi hadisəsini tərif edir. Bu, əsasən kişilər və ya oğlanlar tərəfindən, qadınlara və qızlara qarşı, bəzən isə kişilər də daxil olmaqla, digər gender mənsubiyyəti olan insanlara qarşı törədilir. Uşaqların da təcavüz hadisələrinin qurban olmağı istisna edilmir. Uzun aradan sonra yenidən yeni epizodla...

Mənim Yeni Tarix