Tag

Şəmsiyyə Mustafayeva
Gender eksperti: “Qadınların təmsil olunduğu sahələrin qərarvericilikdə rolu yoxdur” “Azərbaycanda 15–24 yaş əhali arasında oxuma-yazma qabiliyyəti olmayanların təxminən 67 faizi, 25–64 yaş əhali arasında isə 77,5 faizini qadınlar təşkil edir (YUNESKO, 2021). Təkcə 2017-ci ildə 15 və ondan yuxarı yaş azərbaycanlılar arasında oxuma-yazma qabiliyyəti olmayan qadınların sayı (10,764) kişilərinkindən (5,015) iki dəfəyədək çox olub (YUNESKO,...

Mənim Yeni Tarix