Tag

qızların təhsili
Femmekanın yeni podkastında kənd mühitində böyüyüb təhsil alma şansını əldə edən Sehran Qurbanzadə və feminist aktivist Vəfa Rüstəm rayonlarda məktəblərin şəraitindən və kənd camaatının feministlərə qarşı qərəzli yanaşmasından danışıblar.  Hazırladı Pəri Abbaslı

Mənim Yeni Tarix