Tag

qanunlar
“Həyat bizə verilmiş sınaqdır, mübarizə aparmaq lazımdır ki, alnı ağ çıxa bilək” “İnsanı çətinliklər gücləndirir”, – belə deyir Çiçək Məmmədli. O, Azərbaycanda autizm sindromu ilə bağlı ilk layihənin müəllifidir. Məhz onun təşəbbüsü və təklifləri ilə autizm sindromu qanunvericilik aktlarına salınıb.  O, autizm və onun fəsadları, reabilitasiya prosesindəki ümumi metodologiya ilə bağlı cəmiyyəti qismən də olsa, maarifləndirmək...
Gender eksperti: “Qadınların təmsil olunduğu sahələrin qərarvericilikdə rolu yoxdur” “Azərbaycanda 15–24 yaş əhali arasında oxuma-yazma qabiliyyəti olmayanların təxminən 67 faizi, 25–64 yaş əhali arasında isə 77,5 faizini qadınlar təşkil edir (YUNESKO, 2021). Təkcə 2017-ci ildə 15 və ondan yuxarı yaş azərbaycanlılar arasında oxuma-yazma qabiliyyəti olmayan qadınların sayı (10,764) kişilərinkindən (5,015) iki dəfəyədək çox olub (YUNESKO,...

Mənim Yeni Tarix