Tag

qadınlar elmdə
Elm, texnologiya, mühəndislik və riyaziyyat (STEM) sahələrində gender disbalansı və gender əsaslı qərəzlilik hələ də üstünlük təşkil edir.  Gender əsaslı stereotiplər STEM-də qadınlar üçün maneələr yaradır, bu peşələrdə qadınların davamlı ayrı-seçkilik və az təmsil olunmasına gətirib çıxarır. Əksər insanlar elm və riyaziyyat sahələrini “kişi”, humanitar və incəsənət sahələrini isə “qadın”  peşəsi kimi görürlər.  Gizli qərəzlilik...

Mənim Yeni Tarix