Tag

mizoginiya
Sadə dillə – mizoginiya nədir? Mizoginiya Qədim Yunan sözü “mīsoguníā”dan götürülüb və qadınlara qarşı nifrət mənasını verir. Bu ifadə qədim dövrlərdən bəri kişi imtiyazlılığı, patriarxiya, gender diskriminasiyası, qısnama, qadınlara qarşı zorakılıq, qadınların obyektləşdirilməsi kimi formalara təkamül edib.  Mizoginiyanın kökləri isə qədim yunan mifologiyasına qədər gedib çıxır. Hesioda (red. qədim yunan şairi) görə, qadınlar yaranmazdan əvvəl,...

Mənim Yeni Tarix