Tag

militarizasiya
Qafqaz cəmiyyətində analıq və müharibə çox zaman bir-birinə zidd olan iki ideologiya kimi təsvir olunur. Lakin feminist aktivist və araşdırmaçılara görə analıq instinkti kimi adlandırılan ideologiyanın, patriarxal cəmiyyətin qadınları itaətdə saxlamaq üçün uydurduğu bir mifdir. Əlbəttə ki, XXI əsrdə fərqli yanaşmaların mövcudluğu post-strukturalist cəmiyyətin ərsəyə gətirdiyi bir prosesdir. 2019-cu ildə Azərbaycanda hərbi xərclər ÜDM-in 4...

Mənim Yeni Tarix