Tag

gender problemləri
Və ya cinslər arasındakı ayrıseçkilik  Cəmiyyətdə kişi və qadınlardan necə geyinmələri, davranmaları və özlərini necə aparmaları ilə bağlı gözləntilərin olması haqda fikirlər var. Elə gender rolları da – bioloji cinsə görə davranış, danışıq, geyim tərzi və s. buradan yaranıb. Cəmiyyət daim qadından feminin geyim tərzi, nəzakət, mülayimlik, kişilərdənsə güc və cəsarət tələb edib. Mavi, yoxsa...

Mənim Yeni Tarix