Tag

evin çörəkgətirəni
“Evin çörəkgətirəni” ifadəsi Azərbaycan patriarxal cəmiyyətində yalnız kişi obrazında canlandırılır. Ailə qurduqdan sonra qadınlar daha çox məişət işləri ilə çərçivələnir, kişilər isə “gəlir mənbəyi” kimi təcəssüm edilir. Təkbaşına qadın cəmiyyətdə zəif və köməksiz bir fərd sayılır. Amma bu stereotipləri üstələyən və stiqmaları qıran, çətinliklərlə mücadilə edən qadınlar da az deyil. Bu foto layihə, üç  qadının...

Mənim Yeni Tarix