Tag

cəmiyyət
Günay Məmmədova son dəfə dünyanı 7 il əvvəl işıqlı görüb. Uzun illər ərzində gözləri ilə bağlı yaşadığı problemlər nəticəsində o, 37 yaşında görmə qabiliyyətini tamamilə itirib.“2015-ci ilin yanvarın 10-da səhər oyandım ki, heç nə görmürəm”, elə həmin səhərdən Günayın həyatında yeni bir mərhələ başlayıb. Günay Məmmədova İctimai-Siyasi Universitetinin Hüquq fakultəsini başa vurduqdan sonra bir müddət...
Gender bərabərliyi, feminizm, İslam feminizmi və digər  hərəkatlar ölkələrin tarixi keçmişinə və unikallığına bağlı anlayışlardır. Azərbaycanın isə bu baxımdan Şərq və Qərb dəyərlərini birləşdirən tarixçəsi var. Ölkənin Xristian keçmişi və Xristian ölkələri ilə qonşu olması onun İslam anlayışını fərqli şəkildə formalaşdırıb. Məsələn, müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi digər ölkələrə baxanda Azərbaycan qadını daha çox Qərb dəyərlərini...

Mənim Yeni Tarix