Tag

bodişeyminq
Bədəninin hansısa hissəsini gizlətməyə çalışırsan? Düşünürəm, bu gün bu suala səmimi olaraq “yox” deyəcək çox az adam tapılar. Ənənəvi medianın yaratdığı qəliblərdən biri də “ideal” stereotipini normaya çevirməsidir. Bu normadan ən çox əziyyət çəkən və kölgədə qalanlar məhz qadınlar olur.  Kimsə tam olaraq öz görünüşündən razı və ya sərbəst olanda isə bu halı təəccüblə qarşılayıb,...

Mənim Yeni Tarix