Tag

Azərbaycan
Gender bərabərliyi, feminizm, İslam feminizmi və digər  hərəkatlar ölkələrin tarixi keçmişinə və unikallığına bağlı anlayışlardır. Azərbaycanın isə bu baxımdan Şərq və Qərb dəyərlərini birləşdirən tarixçəsi var. Ölkənin Xristian keçmişi və Xristian ölkələri ilə qonşu olması onun İslam anlayışını fərqli şəkildə formalaşdırıb. Məsələn, müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi digər ölkələrə baxanda Azərbaycan qadını daha çox Qərb dəyərlərini...
– Bombaları çəkməyə gəlmisiz? – Yox, kəndinizi, gözəl kəndiniz var. – Hə, babam deyir, “Şəkərbura” daha gözəldir” (Füzuli şəhərinin 2 kilometrliyində yerləşən Şəkərcik kəndini nəzərdə tutur). Ora gedəcəyik, oranı da gəlib çəkərsiz. Amma bilirsiz nə qədər bomba atırlar. İstəsəniz, mən sizin üçün sayaram, qorxmuram. 3 yaşım olanda (2016-cı ilin “Aprel döyüşləri”ni nəzərdə tutur) qorxmuşdum, həkimə...

Mənim Yeni Tarix