Tag

azərbaycan filmləri
“Filmlərimizdə yalnız kişilərin hekayələri danışılıb” “Bir-ikisini çıxmaqla əksər Azərbaycan filmlərində orijinal qadın obrazı yoxdur”. Kino tənqidçisi və “FimAç” kanalının təsisçisi Hacı Səfərov belə düşünür. Vurğulayır ki, “Özgə vaxt” və “Nabat”filmlərində klassik Azərbaycan qadını tiplərindən daha orijinal obraz yaradılıb.  1996-cı ildə Hüseyn Mehdiyev tərəfindən çəkilən “Özgə vaxt” filminin qəhrəmanı atasının təzyiqlərinə məruz qalır. O, həyatını atasına...
20 yaşlı Azərbaycan kinosunda qadın mövzusu az yer tutur, əksinə, kişi qəhrəmanlar, onların problemləri, dünyası, baxış bucaqları üstünlük təşkil edir. Qəhrəmanı qadın olan, onların problemlərini araşdıran filmlərin sayı məhduddur və qadınlar əksər hallarda ikinci dərəcəli obrazlarda təsvir olunurlar. Milli kinomuzda qabarıq olan bu amillər əslində cəmiyyətin qadına münasibətinin təsvirini verir. Azərbaycan kinosunda qadının necə təsvir...

Mənim Yeni Tarix