Femsöhbətlər | Kişilər feminist ola bilər? Pro-feminizm nədir?

0

Feminizm təkcə qadın hekayələrini eşitmək deyil, həm də gender münasibətlərinin strukturunu dəyişdirmək və patriarxatın yanlış ənənələrini aradan qaldırmaq üçün hərəkət etməkdir. 

Feminizm müəyyən mənada kişilərin azadlıq və haqlarına toxunur. Onları hiper, toksik maskulinizmdən və patriarxatın onların üzərinə yüklədiyi mənalardan uzaqlaşmağa səsləyir. Buna görə də kişilərin pro-feminist olması, qadınların mübarizəsinə dəstək verməsi xüsusi önəm daşıyır.

11-ci podkast epizodumuzda pro-feminizm anlayışının mənasından, kişilərin qadınların sosial, siyasi, iqtisadi həyatında baş verənlərə yanaşmalarının önəmindən danışmışıq.

Podkast epizodlarımıza SpotifySoundcloud üzərindən qulaq asa bilərsiniz!

Hazırladı Pəri Abbaslı

Bağlı mesajlar

1-Cavab

Bir cavab buraxın

Mənim Yeni Tarix