Gün

İyun 16, 2022
Bir çoxumuz gender və cinsiyyətə dair bəsitləşdirilmiş informasiya və yanaşmalarla böyüdülmüşük. Yəni qadın və kişi olmaqla 2 cins və bu 2 cinsi əks etdirən 2 genderin mövcudluğu fikri bizə uşaqlıqdan bəri tanışdır. Lakin trans, qeyri-binar insanların əvvəlki dövrlərə nisbətən daha çox görünməyə başlamağı ilə bir çox insanlar cinsiyyət və gender kateqoriyalarının daha mürəkkəb olduğunu anlamağa...

Mənim Yeni Tarix