Gün

Noyabr 22, 2021
Və ya cinslər arasındakı ayrıseçkilik  Cəmiyyətdə kişi və qadınlardan necə geyinmələri, davranmaları və özlərini necə aparmaları ilə bağlı gözləntilərin olması haqda fikirlər var. Elə gender rolları da – bioloji cinsə görə davranış, danışıq, geyim tərzi və s. buradan yaranıb. Cəmiyyət daim qadından feminin geyim tərzi, nəzakət, mülayimlik, kişilərdənsə güc və cəsarət tələb edib. Mavi, yoxsa...

Mənim Yeni Tarix