Gün

Sentyabr 26, 2021
Azərbaycan kimi mentallığa xüsusi qiymət verən cəmiyyət və  millətlərdə ana-bacı müqəddəsliyini danmaq mümkün deyil. Bizim üçün (elə dünyanın bir çox yerlərində də) qadın, ilk növbədə anadır. O, zərif məxluqdur; şübhəsiz və qeyd-şərtsiz buna görə ona hörmət edilməli, kənardan gələn potensial təhlükələrə qarşı qorunmalıdır. Onun saflığı, incəliyi və həssaslığı bu dünyadakı pisliklər içində itib-bata bilər, ona...

Mənim Yeni Tarix