Gün

Yanvar 18, 2021
Gender bərabərliyi, feminizm, İslam feminizmi və digər  hərəkatlar ölkələrin tarixi keçmişinə və unikallığına bağlı anlayışlardır. Azərbaycanın isə bu baxımdan Şərq və Qərb dəyərlərini birləşdirən tarixçəsi var. Ölkənin Xristian keçmişi və Xristian ölkələri ilə qonşu olması onun İslam anlayışını fərqli şəkildə formalaşdırıb. Məsələn, müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi digər ölkələrə baxanda Azərbaycan qadını daha çox Qərb dəyərlərini...

Mənim Yeni Tarix